Banner_popravljen

 

Virtualna šola za starše je projekt, ki je bil zastavljen z namenom izboljšanja dostopa do informacij v nosečnosti in po porodu. Slovenske nosečnice se zaradi pomanjkljivega stika s strokovnjaki po informacije vedno pogosteje zatekajo na socialna omrežja, posledica tega pa je kroženje mnogih nepravilnih, nasprotujočih si in včasih celo škodljivih nasvetov. Namen Virtualne šole za starše je vsaj v neki meri premostiti ta prepad med informacijami s strani strokovne in laične javnosti.

Posebna zahvala gre babicam iz Oddelka za Babištvo na Zdravstveni Fakulteti Ljubljana, ki so se nam pri projektu pridružile, da ponudijo svoje bogato znanje in izkušnje. Pomagajo pri ustvarjanju vsebin, dr. Ana Polona Mivšek pa izvaja in uči tudi masažo dojenčkov.